Пирин Планина

Пирин планина – млад алпиец на 10 милиона години

Пирин планина се намира в югозападната част на България и е в общ масив с Рила и Родопите. За разлика от Стара планина например, която се простира от запад на изток през цяла България, Пирин е малка, компактна. Тя заема 2585 квадратни километра територия, която обаче е със силно нагънат релеф – с многобройни стръмни върхове, отвесни пропасти, дълбоки долини.

Пирин красив пейзаж | Aparthotel Lucky Bansko SPA & Relax

В  права  линия  северозапад  –  югоизток,   Пирин  планина  е  с дължина  само  от  66  км.  Максимално  достига  ширина  от  40 километра от Сандански до Обидим. На своите 2585 квадратни километра обаче, планината има 96 върха, чиято надморска височина е между 2500 и над 2900 м.

Най-висок е  Вихрен – 2914 метра. Той е втори по височина у нас – „изостава“ с 11,4 метра от рилския връх Мусала. Връх Вихрен е доста напред и в международните „класации“ по височина – той е трети на Балканите, седми в Европа. Другият връх в Пирин планина, който е над 2900 метра, е Кутело.

След  Вихрен  и  Кутело,  следват  7  върха  на  Пирин,  които  са високи повече от 2800 метра. 17 пък са над 2700 м, 32 надхвърлят

2600 м, а 40 са с височина над 2500 м. Средната височина на Пирин е 1033 метра. За сравнение, най-високата точка на Сакар, която е от ниските планини, е 856,1 метра – на връх Вишеград.

Тези характеристики определят Пирин като алпийски тип. От такъв характер у нас са Рила, а също части от Стара планина и Витоша. От гледна точка на геологията, това са млади планини – нагънали са се преди около 10 милиона години от сеизмична активност на евразийската плоча. В другите части на Европа тази активност е образувала например Алпите.

Пирин Планина – и за ски, и за плаж

Местоположението и релефът на Пирин планина определят разнообразния й климат. Тук климатичните условия преминават от преходно средиземноморски   към   умерено   континентални,   до планински във високите части на Пирин.

Деца пътуват с лифт | Aparthotel Lucky Bansko SPA & Relax

На  практика  в  тази  планина  човек  може  да  си  изкара  и   ски ваканция  през  зимата,  и  летен  плаж  като  на  екзотичен  морски курорт, например на откритите басейни  на аквакомплекса към Апарт хотел Лъки Банско СПА – 5 звезден хотел в Банско. Всъщност Пирин планина е привлекателна през всички сезони и тук не случайно са разработени курорти, многобройни маршрути, хижи.

Усреднено  между  трите  части  на  Пирин  –  северна,  средна  и южна, климатът е сравнително мек. Средните температури през зимата варират около нулата и малко под нулата, средногодишните градуси стигат до над 11 градуса.

Разбира се, ако се взимат отделните райони на Пирин планина, картината е друга – високите части имат свои температурни параметри, типично планински. В по-високите части снегът се задържа между 7 и 8 месеца в годината. В южната част снежната покривка стои към 3 месеца годишно.

Северната част на Пирин е подчертано алпийска и е същинската част на Пирин, с характерни ледникови форми на релефа. Тук са Вихрен  и  Кутело, и по-високите върхове на Пирин планина.

От гледна точка на туризма, Северен Пирин е най-добре разработен с курорти, хижи и маршрути. От 13 действащи хижи в Пирин планина, 11 са в северната част.

Среден Пирин заема 7 процента от планината и е с характерни карстови форми, с един връх над 2000 метра – Ореляк. Останалите върхове са под 2000 метра, основно с широколистни гори.

Южната част на Пирин е най-ниският дял, с преобладаваща заобленост, за разлика от алпийския тип върхове и котловини. Най- високата й точка е 1977,6 метра – връх Ушите, горите са смесени – широколистни и иглолистни.

Пирин – уникална природа в световното наследство

Съчетала разнообразни климатични условия и релеф, Пирин планина е развила богат животински и растителен свят.

Гръбначните животни са 250 вида – 177 вида птици, 45 вида бозайници, 6 вида риби. Безгръбначните – паяци, насекоми, стоножки и т.н., са в пъти повече – над 2000 вида с подвидове. От гръбначните най-разпространени са сърните, дивите кози, мечки, лисици, вълци, глухар, сокол.

Водопад красива снимка | Aparthotel Lucky Bansko SPA & Relax

Растенията с обособени корен, проводящо стебло и листа, наричани  висши,  в  Пирин  планина  са  1300  вида  –  от  папрати  и храсти, до вековни дървета. Мъховете са 320 вида, а водораслите в многото реки и водоеми, са стотици видове.

В Пирин има редица животни, които са в Червената книга като застрашени от изчезване. Сред тях са трипръстият кълвач, скалният орел, шипоопашатата костенурка.

Има също така и 18 растения, които се срещат само тук – давидов лопен, пиринска ливадина, пирински мак. Край връх Вихрен е разпространен еделвайсът – рядко срещан и защитен вид.

Природното  богатство  в  Пирин  като  държавна  политика  е оценено още през 30-те години на миналия век – през 1934-а е определен резерватът  „Баюви дупки-Джинджирица“.

Над половината му територия е от девствени гори – мура, черна и бяла, бор – черен и бял, ела, смърч. Повечето са столетници до 500

години. Толкова обширни стари гори са рядкост в Европа. А в Пирин планина има и две две мури, които са на повече от 1300 години.

През 1962 в Пирин планина се определя и обширен природен парк от 40 332 хектара с национално значение. Първоначално се нарича  „Вихрен“,  през  75-а  е  преименуван  на   Национален  парк „Пирин“ каквото е името му и до днес. През 1983 година паркът в планината е оценен и като част от значимото световно наследство – включен е в списъка на ЮНЕСКО.

Пирин планина – красивата приказка на 186 езерни огледала

Пирин планина е с много живописна природа, но особено пленителни са районите с езера. Езерата в Пирин са 186, като в северната  част  на  планината  има  над  160,  които  са  на  голяма височина – повече от 2000 метра.

Планинско езеро в Пирин | Lucky Bansko SPA & Relax

Има   езерни комплекси, с които например е наситен резерватът „Юлен“ в парка „Пирин“. Има и единични езера, някои от които дават  началото  на  малки  реки.  Гледани  от  разстояние,  езерата  в Пирин планина са като причудливи огледала.

Езерата в планината са с ледников произход. Водите са бистри, студени и дълбоки. Сред тези „огледала“ високо в Пирин планина, най-голямо е Поповото езеро, което е на височина на 2234 м.

В  по-ниските  части  са  другите  Попови  езера,  като  всички събират вода от два стръмни потока от върховете, от валежите и снежната покривка, която започва да се топи през пролетта.

Голямото Попово езеро в Пирин планина е сред най- посещаваните природни забележителности в планината. То е сред върхове, а около него има удобни за туристите поляни. Езерото е около 123 декара, дълбочината му е 29,5 метра. Дълго е 480 метра и широко 336.

Много красиви и посещавани са комплексите в Пирин, които включват Василашките езера, Стражишките, Типитцките, Дисилишките, Полежанските езера.

Групата на Василашките е от 10 езера, като двете същински са Горно и Долно. Общата площ на групата е към 180 декара, бреговете са каменисти и доста стръмни. Водата е студена – до 10-12 градуса през лятото.

Може би най-посещавано от комплекса е Рибното езеро – около него винаги е пълно с палатки на туристи природолюбители. То е под Горното и е на  2145 метра височина, оградено от вековни мури и върхове. Дълго е 325 метра, ширината му е 177 метра, дълбочината стига до 2, 5 метра.

Името му се свързва с многото пъстърва в езерото, макар че с пъстърва са зарибени всички Василашки езера.

Пирин планина – маршрути и за начинаещи, и за опитни туристи

В Пирин планина туристическите маршрути са многобройни, има най-различни преходи по вид и трудност на терените, и времетраене. Преходите са по горски пътища и пътеки, на места и коларски пътища.

Планински групов преход в Пирин | Lucky Bansko SPA & Relax

В Пирин има  и маршрути с алпийска част, в която терените са особено трудни – скалисти, стръмни, с голяма денивелация, минаващи покрай дълбоки пропасти. Такива например са подстъпите към седловината Кончето. На места пътеката се свива до 50 сантиметра.

От 1963 година преминаването на известната седловина в Пирин е улеснено с метално въже, а през 1969-а в югозападните склонове е прокопана пътека. Казват, че до преди парапета, туристите преминавали с възсядане и пълзене, и от там идвало името Кончето.

Североизточните склонове на Кончето са отвесни стени по около 400-500 метра и по тях често се изкачват алпинисти.

В планината   могат да се изберат и съвсем кратки маршрути – например от хижа „Яворов“ до Яворова поляна, е по-малко от час. Времетраенето може да е и доста часове – за 17 часа да се стигне от град Добринище до Мелник през хижите  „Гоце Делчев“,  „Безбог“ и „Пирин“.

Популярен сред опитните туристи е маршрутът от хижа „Яворов“ до Мелник. Той е много красив, но и доста труден, минава през три етапа и е от 5 до 7 дни.

Може да се изброяват още много маршрути в Пирин, но специално трябва да се отбележи Е 4. Това е евромаршрут, който от Испания минава през Франция, после през Швейцария, следват Германия и Австрия, после Унгария, Румъния, след тях Сърбия и България, след което през Гърция се стига до остров Крит.

Отсечката в Пирин планина е сред много красива девствена природа, но по маршрутите се минава след специално съгласуване с дирекцията на парк „Пирин“ с водач и без отклонения от определените пътеки с цел да се опазва уникалната природа.