Социалните дейности на Банско

Банско дължи популярността си на уникалната си кухня, невероятната си природа и на страхотните условия за летен и зимен туризъм, които предоставя – това си е безспорен факт. Ако обаче за момент се абстрахирате от този факт, ще установите, градчето е като всички останали и него живеят както хора, които успяват успешно да се справят с всичко, което им поднесе животът, така и хора, които се нуждаят от социална помощ и подкрепа в трудни за тях моменти.

Социалните дейности на Банско

Социалните дейности на Банско

Едно общество няма да постигне социален напредък, ако не развива различни дейности, които да насърчават социалната промяна. Затова и от община Банско, съвместно с различни обществени и социални организации и хотели като Лъки Банско, които развиват активна социална политика работят усилено в полза на хората, които се нуждаят от тяхната подкрепа.

Видове социални дейности на Банско

Социалните дейности, които се развиват в Банско са доста и няма как да ги изброим всички, но ако ви е интересно да се запознаете с някои от популярните проекти, по които в града работят усилено, ето кои са те:

Програма за закрила на детето 2019

Програмата за закрила на детето в Банско има за цел да гарантира правото на всяко едно дете да живее в сигурна семейна среда. Децата от рискови групи, както малчуганите и младежите с увреждания и техните семейства могат да се възползват от услугите на Центъра за социална интеграция, както и от Дневния център за деца и младежи с увреждания „Здравец”. Освен това, Програмата за закрила на детето 2019 в Банско включва:

  • различни социални дейности като подпомагане на семействата за подобряване на жилищните условия
  • съдействие при получаване на парични средства и добавки
  • осигуряване на достъпна училищна среда за децата с увреждане и т. н., и т. н.

В реализирането на проектите по Програмата вземат участие както Община Банско, така и всички училища и медии в града.

Социален работник за един ден

Няколко години поред Банско се включва в световната кампания „Социален работник за един ден”. В кампанията могат да вземат участие както ученици от горните класове в гимназиите, така и ученици от професионалните гимназии в града. Целта на кампанията е децата от Банско, изпълнявайки за един ден ролята на социален работник да се срещнат очи в очи с действителността и да осъзнаят по-ясно нуждата от подкрепа, от която хората в неравностойно положение се нуждаят.

Защитени жилища

Защитените жилища вече над 10 години са неизменна част от социалните дейности на Банско. Главната цел на тези жилища е да предоставят сигурна среда за деца и възрастни с умствена изостаналост. В защитените жилища хората с умствена изостаналост се обучават и развиват, за да могат да по-лесно да се интегрират в обществото на по-късен етап.

Проектът е под патронажа на Община Банско, но хотели като Лъки Банско, които водят активна социална политика го подкрепят и са готови във всеки един момент да се включат като провеждат обучителни курсове за изграждане на трудови умения, да осигурят съдействие за осигуряване на трудова заетост или друго.

Подпомагане на дневни центрове и домове за стари хора в Община Банско

На територията на Банско работят няколко домове за стари хора, където хората от третата възраст могат да водят спокоен и щастлив живот. Домовете са реновирани и оборудвани с всичко необходимо, а старите хора се забавляват като си организират екскурзии, посещават различни културни мероприятия и имат достатъчно свободно време, в което могат да вършат всичко, което им е приятно.

Дневните центрове за възрастни хора с трайни увреждания предлагат дневна грижа на хората от третата възраст. Квалифициран персонал се грижи както за ежедневните, така и за здравните и рехабилитационните им потребности.

Клуб на пенсионера

Популярните в цялата страна клубове на пенсионера са едно от най-забавните места, на които се събират възрастните хора. А пенсионерите в Банско умеят да се радват на живота и да се забавляват пълноценно. Членовете на клуба редовно:

  •  посещават различни забележителности
  • организират излети и походи
  • участват в конкурси по надпяване, народни танци
  • организират състезания по шах, табла
  • или просто се събират в клуба, за да се видят с приятели и да изпият заедно по едно кафе

Социален патронаж

За никого не е тайна, че старите хора трудно се справят с ежедневните си домашни задължения като пазаруване и приготвяне на храна. Затова от Община Банско предлагат социален патронаж на всички хора от третата възраст, които имат нужда от някой, който „ще им отвори вратата”, ще си поговори за малко с тях и ще им остави прясно приготвена храна.

Организиране на конкурси

Една доста важна част от социалните дейности на Банско включва ангажиране на децата и възрастните хора с увреждания, както и възрастните хора в участие в различни конкурси, които допринасят за тяхната интеграция. Целогодишно в Банско се организират конкурси, в които хората с увреждания участват с голямо желание и хъс. Парите, събирани от тези конкурси се влагат в дневните центрове или защитените жилища и старческите домове за подобряване условията на живот в тях.

Социалните дейности на Банско

Как хотел Лъки Банско участва или подпомага социалните дейности в Банско?

Като един от най-популярните хотели в Банско, хотел Лъки Банско води активна социална политика и не пропуска случай, за да се включи в някоя от многото социални активности, които се провеждат в града. Хотелът неизменно е сред първите спонсори, когато се налага подпомагане на домове и дневни центрове било с хранителни продукти, било с финансови средства.

Готови са да помогнат и с безплатен транспорт при организиране на екскурзии на близки дестинации или с осигуряване на зали за провеждане на различни културни събития и конференции, свързани със социалните дейности в града.

От Лъки Банско развиват и активна дарителка политика и редовно организират дарителски кампании, които имат за цел да съберат необходимите средства за лечението на хора, които се нуждаят от спешна и скъпо струваща операция в чужбина.

Дарителските кампании се организират от собственика на Лъки Банско, а събраните средства се отчитат на направени специално за кампаниите Facebook страници, за да има пълна прозрачност. Ако при провеждането на някоя от дарителските кампании дарените средства надхвърлят необходимата сума, останалите пари се пренасочват по сметките на други нуждаещи се от лечение лица.

Не е тайна за никого в Банско, че хотел Лъки Банско е чест домакин на балове и благотворителни вечери, имащи за цел да съберат средства за борба с рака на гърдата. На тези балове на едно място се събират гостите на хотела и фирмите от Банско, за да се забавляват заедно и да съберат финансови средства, които да бъдат предоставени на лечение на едни от най-коварните женски заболявания на нашето време – рака на гърдата.

Част от финансовите средства, които се събират на организираните от хотел Лъки Банско зимни балове и благотворителни вечери се пренасочват към децата в неравностойно положение, които живеят на територията на Община Банско. По този начин от хотела се опитват да подкрепят децата и да им дадат шанс да се интегрират успешно в обществото.

От Лъки Банско смятат, че социалните дейности в Банско не са отговорност само на Общината и социалните институции, а това е отговорност на всички живущи в града. Затова се включват във все повече социални програми и инициативи, организирани както от Общината, така и от различни фондации и организации с нестопанска цел в града.

Социалните дейности на Банско

Тъй като са лично ангажирани, не пропускат да подпомогнат всяка една благотворителна кампания, която може да подобри живота на децата и старите хора, хората с увреждания или която може да спаси или подобри качеството на живот дори и на един човек.