Планински маршрути около Банско

Планинска местност Банско | Lucky Bansko

Няма съмнение, че зимният курорт Банско предлага разнообразие от опции за забавления не само през зимата, но и през лятото. Не случайно курортът е предпочитано място за почивка не само от български туристи, но и от чуждестранни туристи през цялата година.

Кои са планинските маршрути в Банско?

Ще започнем първо с един от главните маршрути прекосяващи района на Банско – Евромаршрут Е4, наричан накратко Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Олимп – Пелопонес”. Той започва от Испания, преминава през Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия, България и Гърция  и продължава чак до остров Крит.

В България маршрутът пресича Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка, а на Гоцев връх среща границата с Гърция.  Общата му дължина е  350 км.

Видове туристически маршрути

В зависимост от вида на изпълнение туристическата маркировка е два вида: лентова и образна. Лентовата маркировкае хоризонтален трилентов знак с боя или друг материал. При нея средната линия е основният, водещ цвят, а странично разположените линии на водещия цвят помагат той да се отличи за привличане на вниманието. Образната маркировка съдържа различни условни знаци: номерации, табели, надписи.

Туристически маршрути Банско | Lucky Bansko

Маркирани пешеходни туристически маршрути в Национален Парк „Пирин“

В момента общият брой на маркираните пешеходни туристически маршрути в Национален парк „Пирин“ са  20. Те са номерирани с римски цифри и всеки от тях е с различна дължина и ниво на трудност. Изградени са редица образователни и туристически маршрути, също и интерпретативни пътеки,  в прилежащите територии на парка.

Планинските маршрути са с обща държина от над 370 км. От тях 247 км. се припокриват в някои части и 213 км., които са без припокриване, попадат в границите на парка в това число 12 км. От тях прекосяват територията на резерват.

При определени  места маршрутите се пресичат и това създава опции за по- голямо разнообразие когато се организират планински преходи от една точка до друга. Маршрутите имат маркировка на терен с общо пет цвята: червен, жълт, зелен, син, кафяв като те не се засичат. Всички начални, възлови и междинни точки имат сложени табели на дървени колове, указващи  посоката.

Маркировки връх Вихрен | Lucky Bansko

Маршрут  с червена маркировка

хижа „Предел“ – хижа „Яворов“ – хижа „Вихрен“ – заслон Тевно езеро – хижа „Пирин“ – маршрут Попови ливади, който е част от международния маршрут Е-4 Пиринеи-Алпи-Рила-Пирин-Пелопонес.

Маршрут № II със жълта маркировка

От разклона за хижа „Яворов“ (преминава през главния път за гр. Разлог от гр. Благоевград, републиканска пътна мрежа) – гр. Кресна   – Времетраенето на прехода е общо 10 часа 30 мин.

Маршрут № III с жълта маркировка

Гр. Банско – маршрут Пeщерите – хижа „Бъндерица“ – хижа „Вихрен“ – хижа „Яне Сандански“ . Времетраенето е общо 9 часа.

Маршрут № IV  със синя маркировка

Гр. Банско – хижа „Демяница“ – хижа „Беговица“ – хижа „Яне Сандански“ . Времетраенето е общо 11 часа.

Маршрут № V със зелена маркировка

Гр. Добринище – хижа „Гоце Делчев“ – хижа „Безбог“ – хижа „Пирин“ – гр. Мелник . Времетраенето е общо 17 часа.

Маршрут № VI със кафява маркировка

Маршрут Пещерата – хижа „Синаница“ – Мозговица – хижа „Беговица“ – маршрут Азмаците – хижа „Пирин“. Времетраенето е  общо 11 часа.

Маршрут № VII със зеленамаркировка                                                                            

Хижа „Бъндерица“ – маршрут Премката – Времетраенето е общо 2 часа 30 мин.

Маршрут № VIII  със синя маркировка

хижа „Вихрен“ – хижа „Синаница“ –Времетраенето е общо 4 часа.

Маршрут № IX зелена маркировка

Хижа „Вихрен“ – хижа „Демяница“ Времетраенето е общо 4 часа.

Маршрут № X зелена маркировка

Винарска порта – м. Мозговица – Попина лъка Времетраенето е общо 2 часа.

Маршрут № XI със жълта маркировка

хижа „Демяница“ – хижа „Безбог“. Времетраенето е общо 4 часа 30 мин.

Маршрут № XII със жълта маркировка

хижа „Беговица“ – хижа „Пирин“  Времетраенето е общо 4 часа 30 мин.

Маршрут  № XIII със синя маркировка

х. „Пирин“ – х. „Малина“ – м. Водопоя – м. Попови ливади – общо 6 часа.

Маршрут № XIV със синя маркировка 

С. Брезница – Брезнишки чал – Попово езеро – з. „Тевно езеро“ Времетраенето е общо 9 часа 30 мин.

Маршрут № XV със синя маркировка

С. Сенокос – м. Ширината – вр. Пирин Времетраенето е общо 3 часа.

Маршрут № XVI със синя маркировка

Хижа „Загаза“ – Вихренски превал.

Маршрут № XVII със кафява маркировка

маршрут Харами бунар – Попово езеро  Времетраенето е общо 3 часа.

Маршрут № XVIII със жълта маркировка

М. Изворите – (Кременски езера) – връх Джано Времетраенето е общо 2 часа 30 мин.

Маршрут  № XIX  със зелена маркировка

Заслон Тевно езеро – Беговишка порта Времетраенето е общо 1 час.

Маршрут № XX със кафява маркировка

хижа „Загаза“ – вр. Албутин – маршрут Суходолски превал.

Маршрут № XXI –със жълта маркировка през резерват„Тисата”

Маршрут  Габровица – маршрут  Цръквещето – маршрут  Тополовото

Маршрут № XXII –със жълта маркировка през резерват„Тисата

Гр. Кресна – махала Ново село – маршрут Бързина нива – маршрут Прекопо

Маршрути без маркировка | Lucky Bansko

Туристически маршрути в НП „Пирин“ без маркировка

Тези туристически маршрути са се наложили с времето и всеки един от тях е с различна степен на натовареност, трудност, дължина. Създаването на тези маршрути цели природните дадености и красивите ландшафти на НП „Пирин“ да бъдат максимално достъпни за туристите.

Тези маршрути са били винаги неизменна част от туристическата мрежа на планината и не можем да ги пропуснем. Ако планираме да правим преходи по тези маршрути е препоръчително да ползваме помощта на професионални планински водачи или да бъдем водени от туристи и планинари с добра подготовка и опит.

Някои от туристическите маршрути са образователни пътеки за посетители. Създадени са съгласно различни програми целящи представяне на туристите природните дадености на Пирин като флора, фауна, геология и също и нейната история. Някои от тези маршрути са подходящи за провеждане на образователни беседи, училище на открито за различни по брой групи от деца или възрастни.

В парк „Пирин“има и пешеходни туристически маршрути без маркировка. Няма информация за точния им брой. Една част оттяхса връзки, които могат да се комбинират с други маршрути. По-голямата част от тях се намират в безлесната зона, защото тя предлага живописни гледки и невероятни преживявания за туристите.

Тяхната цел е да разнообразят главните маршрути като отведат туристите до по – голям брой места катоциркуси, върхове, езера, сипеи, скални образувания, била, ридове и други.

Препоръчително за туристите е да използват помощта на планински водач тъй като те имат необходимите умения и подготовка за преходи в планински защитени територии.

Ето ги и немаркираните маршрути:

 • хижа „Безбог“ – Кременски циркус – Поповоезерен циркус
 • заслон„Тевно езеро“ – Валявишки езера
 • хижа „Вихрен“ – Бъндеришка порта – Бъндеришки циркус – Башлийска портa
 • хижа „Вихрен“ – Влахински превал – Георгийски циркус – хижа „Синаница“
 • хижа „Вихрен“ – Влахински превал – Влахински езера
 • Бъндеришка поляна – Кутело – Бански суходол
 • хижа „Яворов“ – Окаденски циркус – Суходолски превал
 • заслон „Спано поле“ – циркус Малко Спано поле – р. Башлийцаи Демиркапийски циркус
 • хижа „Пирин“ – Дебели рид – Брезнишки и Корнишки циркус
 • хижа „Вихрен“ – езеро Тодорини очи –
 • хижа„Гoце Делчев“ – маршрут Трите гроба – разклон за хижа „Безбог“ и Попово езеро
 • маршрут Кулиното – маршрут Засеците
 • връзка от междинна станция „Безбог“ – разклон за Попово езеро и хижа „Гоце Делчев“
 • разклон при Тремошница (по пътя от гр. Сандански до Попина лъка) – по Арнаут дере – Засов чарк – Дългата поляна – Синанишка порта
 • хижа „Яворов“ – Суходолски превал – Каменитица – Погледец
 • с. Влахи – Бабина премка – разклон за хижа „Загаза“ и маршрут Пещерата
 • Бъндеришка поляна – Мече чешало – р. Бъндерица
 • Маршрут Пещерите – връх Дунино куче
 • маршрут Пещерите – Мече чешало – Бъндеришка поляна

Лесни планински маршрути | Lucky Bansko

Зимни маршрути

За тези от вас, които обичат зимните приключения, ето и зимните маршрути в региона на Банско. Част оат тях се припокриват с маркираните и немаркираните туристически маршрути.

Най-популярни маршрути за зимни ски-преходи извън пистово каране в парка:

 • маршрут Шилигарника – хижа „Бъндерица“ – хижа „Вихрен“ – било между Муратов връх и вр.Овинати (Хвойнати) – вр. Вихрен
 • хижа „Вихрен“ – Овинати (Муратови, Хвойнати) езера – било между Муратов връх и Дончови караули – заслон. „Спано поле“ – хижа „Яне Сандански
 • вр. Тодорка – вр. Малка Тодорка (имаме възможност за спускане по северния склон на вр. Тодорка и от вр. Малка Тодорка към хижа „Вихрен“ или хижа „Демяница“)
 • хижа „Яворов“ – заслон „Бункера“ – Сухото езеро – Суходолски превал – вр. Суходол – вр.
 • Баюви дупки – заслон „Кончето“ – вр. Бански суходол – Кончето – вр. Кутело 1 и 2 –
 • Премката – (може да се премине през м. Голям Казан за хижа „Бъндерица“ или хижа „Вихрен“)
 • вр. Вихрен – хижа „Вихрен“ (част международния маршрут Е4 – № I в парка);
 • хижа „Беговица“ – заслон „Тевно езеро“
 • хижа „Беговица“ – м. Солището

Началото на  алпинизма в Пирин планина е дадено през 1934 г. след като дясната част на фунията на северната стена на вр. Вихрен е била изкачена. Енчо Петков чрез своята школа в „Народна армия“създават множество маршрути по северната стена на вр. Вихрен и долината на Бъндерицапрез 50-те години на миналия век.

Благодарение на помощта на община Банско, сдружение „Николай Проев – Пройката“,Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА), Клуба по катерене на НСА, Д НП „Пирин“са изградени два катерачни обекта със спортни маршрути –маршрут Пещерите и хижа „Вихрен“ през 2013г.

За тези от вас, които искат да посетят Национален парк Пирин, има няколко подстъпа, които водят до известния парк.

Национален парк Пирин забележителности | Lucky Bansko

Главни подстъпи към Национален парк „Пирин“

На всяко от тези места има , оформени като основни подходи са поставени информационни табели с карта на парка, на която са обозначени туристическите маршрути. Таблата съдържат и друга основна информация като например главните норми и режими,  които трябва да спазва всеки посетител. По туристическите маршрути има маркировка с цел да информира туристите и да обезопаси техният преход по маршрутите.

Можем да навлезем в границите на парка като подходим   от тези населени места, които са основни подходи:

 • град Банско: за хижа „Вихрен“, хижа “Бъндерица“ и хижа“Демяница“
 • град Добринище: за хижа „Гоце Делчев и хижа „Безбог“, с. Пирин за хижа „Пирин“
 • град Сандански: за хижа „Беговица“
 • град Кресна: за хижа „Загаза“, хижа „Синаница“
 • град Разлог: за хижа „Яворов“