Национален парк Пирин

Страната ни има три Национални парка, с които се гордеем – Рила, Централен Балкан и Пирин.

Национален парк пирин | Lucky Bansko

Всички те са изключително красиви и заслужават да се посетят, но Национален парк Пирин очарова посетителите си с прекрасни гледки, вековни гори, чисти като сълза езера и реки, голямо биоразнообразие и с многобройни забележителности, маршрути, уютни хижи и заслони и обособени места за разходки и пикник.

Паркът се намира (и то съвсем логично) на територията на Пирин, а цялата му площ е малко над 40 000 ха., което всъщност е една значителна част от планината.

Историята му започва преди повече от 50 години и по-точно през 1962 г., когато с цел да бъде опазено биоразнообразието по алпийските части на планината е взето решение от тогавашното управление на страната да бъде създаден Народен парк с името „Вихрен”.

Паркът бил разположен на площ от малко над 6 000 хектара, която включвала алпийските територии на планината в границите между Демяница и Бъндерица.

През 1974 г. името на защитената територия било изменено на Народен парк Пирин, а площта му започнала лека – полека да се увеличава и достигнала до малко над 26 000 хектара. През същата година към него са включени и резерватите „Баюви дупки”, Малка Джинджигирица” и „Сегментепе”.

Заради голямото си биоразнообразие, през 1983 г. парк Пирин е включен в списъка на ЮНЕСКО.

След демократичните промени в страната името, както и границите на Националния парк са променени още веднъж. През 1994 г. към парка се приобщава резерват „Юлен”, а през 1999 г. името му се променя на Национален парк Пирин, както се нарича и днес.

Националният парк обхваща части от седем общини в Пиринско, сред които Банско, Разлог, Сандански, Гоце Делчев, Симитли, Струмяни и Кресна.

Може би ще ви е интересно да узнаете, че най-ниската му точка е входът на парка над Банско (950 м.), а най-високата е връх Вихрен (2914 м.). Както споменахме, Национален парк Пирин може да се похвали с голямо биоразнообразие, което го прави един от най-ценните природни паркове в страната ни.

В границите на парка виреят близо 200 лековити билки и растения, над 1000 висши растения, мъхове, водорасли и други. Фауната на Националния парк също е много богата и разнообразна, като досега са описани много голям брой безгръбначни, над 200 вида гръбначни животни и над 160 вида птици.

Животински свят в парк Пирин | Lucky Bansko

Паркови участъци

Национален парк Пирин е райониран условно на 6 паркови участъка:

Вихрен

„Вихрен” е участък от парк Пирин, в който туристическата мрежа е най-силно развита. Една от причините на голямата популярност на ПУ „Вихрен” е, че се намира близо до Банско, който е не само популярна ски дестинация, но и има силно развит летен и зимен планински туризъм.

ПУ „Вихрен” включва площи около реките Бъндерица, Демяница, циркуси, Василашки, Типицки езера, Дългото, Хвойното и други езера. В границите на ПУ „Вихрен” влизат и най-високият връх в Пирин – връх Вихрен и Байкушевата мура, които са силен притегателен център за туристите, които идват да почиват в района на Банско.

Безбог

В границите на „Безбог” влизат част от резерват „Юлен”, връх Полежан, циркуси, Поповото, Полежанските, Кременските, Рибните, Самодивските, Каменишките езера. Този район се отличава с високи, вечно зелени гори, тучни поляни и изключително красиви и бистри езера.

ПУ „Безбог” включва части от община Добринище.

Ако сте в района на Банско, можете да се качите до хижа Безбог със седалковия лифт от Добринище и оттам да продължите разходката си из Национален парк Пирин и ПУ „Безбог”.

Три реки

Територията на ПУ „Три реки” се разполага на площ от близо 4000 хектара, която обхваща района, в който се събират три реки, откъдето идва и името му. Парков участък „Три реки” е един от най-привлекателните участъци на Национален парк Пирин. На територията му виреят вековни дървета като бяла мура, клен, бял бор, смърч, ела и други, а сред дивите гори и по поляните може да се види голямо животинско разнообразие.

През парковия участък преминават и множество добре маркирани туристически маршрути, а тези, които искат да отморят след дългия ден в планината могат да го направят в една от най-добрите планински хижи – хижа Пирин, която е разположена в района на „Три реки”.

Синаница

Това е единственият парков район от Национален парк Пирин, в чиито граници влизат площи от три общини. Площта, на която е разположен парковия участък е малко над 6000 ха., като 5444,3 ха. е горски фонд, в който преобладават дървесни видове като клен, бял бор, иглолистни гори, бяла мура и други.

На територията на „Синаница” се намират и кристалночистите планински езера Влахински, Синанишки и Георгийски, циркусите Валхински, Синанишки и Георгийски, върховете Синаница, Муратов, Хвойнати. И тук флората и фауната са изключително разнообразни, а парковият участък привлича много родни и чуждестранни туристи. През участъка преминават два туристически маршрута.

Каменица

Парков участък „Каменица” обхваща площ от над 8000 ха., от които малко над 3000 ха. са горски масиви от клен, бял бор, бяла мура, ела, бук, смърч и други. На територията на участъка се намират красивите езера Тевно (най-голямото и високо разположеното езеро в Пирин – 2512 м. н .в.), Кукленско, Чаирски, Башлийски, а реките, които преминават през него са Крива, Башлийска, Спанополска, Беговишка, Мозговишка.

По поляните и сред горите на парковия участък вирее богато разнообразие от планински мак, шапиче, могат да се видят и защитени видове като жълта тинтява и други. От животинските видове могат да се видят скални орли, орел змияр, нощни грабливи птици, балканска дива коза, елен, сърна, мечка, вълк и други.

През „Каменица” минават няколко туристически маршрута, а едни от най-популярни и обичаните от туристите обекти в района са Тевно езеро, „Спано поле” хижа „Беговица” и други.

За парковия участък се грижи община Сандански, която е и един от най-популярните балнеоложки центрове в страната и има силно развит туризъм.

Баюви дупки

Площта на този участък е 4842,1 ха. и в границите му влизат части от землищата на общините Симитли и Разлог. Парковият участък заема северозападните части на Националния парк и носи името на Биосферния резерват „Баюви дупки – Джинджирица”.

Разположен между циркусите Баюви дупки, Разложки суходол, няколко от атрактивните върхове на Пирин като Бански суходол, Даутов връх и Бяла река, парков участък „Баюви дупки” изненадва посетителите с голямото богатство от животински и растителни видове, които виреят и населяват територията му.

През „Баюви дупки” минава популярният маршрут Е 4, който започва от Пиренеите, преминава през Алпите, Рила, Пирин и приключва на Пелопонес.

Растителен свят парк Пирин | Lucky Bansko

В границите на Националния парк се намират и няколко великолепни диви резервата

„Баюви дупки – Джинджирица”

Защитената територия е създадена през първата половина на 20 век и по-точно през 1934 г. Границите на резервата обхващат върховете Бански суходол и Пирин, а на територията му може да се види изключително многообразие от растителното и животинското царство.

Заради голямото си биоразнообразие, през 1977 г. резерват „Баюви дупки – Джинджирица” е прибавен към списъка на биосферните резервати към Юнеско.

Резерват „Юлен”

„Юлен” е открит през 1994 г., за да бъдат опазени безценните растителни видове и животинските популации, които обитават територията му. Площта, на която е разположен „Юлен” е 3156.2 ха и на нея растат бяла мура, ела, клек, смърч и други.

В границите на резервата могат да се видят повече от 700 вида растения, една немалка част от които са включени в Червената книга на България. Животинските видове, които обитават територията на „Юлен” са мечка, дива коза, вълк и други.

Резерват „Тисата”

Резерватът се намира в землището на град Кресна и село Горна Брезница. „Тисата” е обявен за резерват през 1949 г. под името „Тисова бърчина”. През 1977 г. границите на резервата се разширяват, а името му се променя на „Тисата”. През 1991 г. резерватът и прилежащата му буферна зона са обявени за специален район, който осигурява опазването на дървовидната хвойна.

Централата на Национален парк Пирин е ситуирана в град Банско, където гостите на града могат да получат подробна информация както за парковите участъци и резерватите на територията на парка, така и информация за най-интересните и популярни забележителности и маршрути.

В информационния център туристите могат да разгледат и експозицията „Пиринска гора”, от която могат да научат интересни факти за Пирин планина и нейната флора и фауна.

Туристите и гостите на града могат да открият Информационният център на адрес: ул. „Пирин” 4.

Посетителският център работи без почивен ден и с работно време както следва:

  • през зимата – от 09.00 до 17.00 часа
  • през лятото – от 09.00 до 17.30 часа

Гостите на хотел Лъки Банско могат да стигнат до Информационния център на Национален парк Пирин само за 6 минути а автомобил или за 10 минути пеш

Ако и вие сте гости на хотела, но не желаете да посещавате информационния център, входът на Национален парк Пирин се намира само на 16,3 км. извън града и за да стигнете до него ще ви отнеме само половин час.

Не забравяйте, и че Байкушевата мура се намира на територия на парков участък „Вихрен” и можете да започнете обиколката си на Националния пак от там.

Националният парк е изключително красив и с богато биоразнообразие и на негова територия могат са се видят вековни гори, безброй растителни и животински видове. През територията на парка преминават много туристически маршрути, има изградени добре маркирани екопътеки, а местата, на които можете да си отпочинете добре са много.