Реките в Пирин

Ако сега ви попитаме кои са най-високите върхове, най-красивите езера или най-популярните курорти в Пирин, сигурни сме, че почти веднага ще се сетите поне за половината от тях. Що се отнася до реките в Пирин обаче, положението малко се променя, тъй като са доста подценявани като туристическа дестинация, а това ни се струва малко нечестно.

Защото Пирин е планина, благословена не само с многобройни езера и езерни комплекси, но и с много реки, красиви водопади и водоскоци.

Реки в Пирин планина

Искате ли да научите малко повече за реките в Пирин?

Тогава нека не губим време, а да започваме разходката си.

Преди да ви запознаем с основните реки, които извират в Пирин, ще направим уточнението, че всички реки, които водят началото си от тази планина се вливат или в река Струма или в река Места.

По-важните реки, които се вливат в Места са:

  • Глазне (образувана от реките Бъндерица и Демяница)
  • Дисилица (с основен приток Плешка река)
  • Безбожка река

Глазне

Всеки, който поне веднъж е посещавал Банско е виждал река Глазне, тъй като тя преминава през целия град в посока от юг на север. Реката е с дължина от 24.6 км., което не я прави много дълга река, но за сметка на това е една от най-пълноводните реки, които текат на територията на Пирин планина.

Глазне се образува от сливането на други две пирински реки – Демяница и Бъндерица, които се сливат малко над Банско. Щом се слеят и образуват Глазне, реката преминава през целия град и през Разложката котловина в посока село Баня, след което се влиза в река Изток, която пък е приток на Места.

Името на реката най-вероятно произхожда от славянската дума „глаз”, която означава „кръгъл, объл камък”. Името ѝ е много подходящо, тъй като ако сте в района на Банско и се разходите по бреговете на Глазне ще забележите, че камъните в нея са кръгли и много гладки.

Тъй като Глазне и сравнително къса и доста спокойна река, тя не е подходяща за рафтинг или друг вид водни спортове, но пък е прекрасно място, ако искате да си организирате пикник сред природата. По течението ѝ има много закътани местенца с малки скокчета, които са идеалното място да се разхладите или да си хапнете вкусно сред тишината на планината.

Бъндерица

Бъндерица, както споменахме преди малко, е една от съставляващите Глазне реки. Реката извира от Горното Бъндеришко езеро, събира водите от всички останали Бъндеришки езера и се спуска стръмно надолу, за да се влее в река Глазне.

Бъндерица е дълга само 13 км., но тъй като се спуска под голям наклон е доста буйна и образува множество живописни водопади и водоскоци. Един от най-красивите и пълноводни водопади в Пирин се намира точно на Бъндерица. Водопадът се нарича Бъндеришки скок и е с височина от 11 метра. Районът около водопада е обявен за защитена местност през 1965 г.

Река Бъндерица е много живописна и ако искате да ѝ се насладите, можете да предприемете еднодневен преход от Банско до хижа Бъндерица.

Демяница

Река Демяница събира водите на няколко езерни комплекса. Първоначално тече на запад, после преминава местността Тияците и се насочва на север. След хижа Демяница реката приема два притока и това я прави доста пълноводна.

Тъй като също като река Бъндерица тече под голям наклон, малко под хижа Демяница образува два красиви водопада – водопад Демянишки скок (11 м.) и Юленски скок (9 м.). Пътят на реката продължава към Банско, като малко над града се слива с река Бъндерица, образуват река Глазне и нататък си знаете…

Демяница е с дължина от 13 км., но това не ѝ пречи да е една от най-предпочитаните реки за разходки сред природата. Един от най-популярните маршрути, които тръгват от Банско е именно по поречието на Демяница. Маршрутът минава край двата водопада на реката, продължава по поречието и стига до хижа Демяница.

Дисилица

Река Дисилица води началото си от Дисилишкото езеро, което е разположено на 2367 м. надморска височина в подножието на Полежанския циркус. Реката тече самостоятелно в разстояние от 10 км., след което се слива с извиращата от Плешкото езеро Плешка река.

След обединяването си с основния си приток реката протича на север – североизток през долини и гористи местности и достига до Добринище. Преминава през източната част на града, завива на изток и след 5 км. се влива в река Места.

Дисилица е с дължина от 21 км. и се нарича още Добринишка река, тъй като това е единственият град, пред който минава.

Безбожка река

Река Безбожка извира от Безбожкото езеро, което се намира под връх Безбог в Северен Пирин. Реката е с дължина от 16 км., разположена е на надморска височина от 1375 м. и тече на североизток, за да се влее в река Места при местността Лушин.

Въпреки, че е доста къса река, Безбожка река преминава през много красиви гори и е прекрасно място за пикник и риболов. През лятото е много богата на балканска пъстърва и често по поречието ѝ местните си организират състезания по речен риболов.

Забравихме да споменем, че можете да срещнете Безбожка река и под името Дуиловица.

Тези и още няколко по-малки реки в Пирин се вливат в река Места. Реката извира от Рила, преминава през териториите на България и Гърция и се влива в Бяло море близо до гръцкия град Кавала.

Река Места е с дължина от 273 км., като 126 км. са на българска територия, което я нарежда на 20 – то място по дължина сред българските реки.

Реките, които се вливат в Струма са Влахина река, Санданска Бистрица, Пиринска Бистрица и Мелнишка река.

Пиринска Бистрица

Река Пиринска Бистрица е най-дългата река, която извира от Пирин и се влива в река Струма. Дължината ѝ е цели 53 км., което я нарежда на 80 – то място сред реките в България.

Река Бистрица в Пирин планина

Пиринска Бистрица води началото си от южния край на Аргировото езеро, което се намира на 2356 м. надморска височина в Демиркапийския циркус в Северен Пирин. Първоначално реката тече на юг, при хижа „Пирин” прави завой на югоизток, преминава през долини и навлиза в Петричко – Санданската котловина.

Малко преди село Ново Ходжово в Пиринска Бистрица се влива най-големия ѝ приток Петровска река и след още 7 км. преминава българо – гръцката граница, за да се влее в река Струма при село Промахон.

На българска територия по течението на Пиринска Бистрица е изграден ВЕЦ, който захранва с електричество намиращите се в близост населени места.

Любителите на риболова често посещават реката, тъй като тя е зарибена с мряна и пъстърва.

Влахина река

Влахина или Влахинска река започва своя път от най-високото и най-голямото от Влахинските езера, които са разположени във Влахинския циркус под връх Вихрен. Реката първоначално тече в ледникова долина, след което заобикаля рид Гредаро, продължава на запад, преминава в непосредствена близост до село Влахи и на около 300 м. от град Кресна се влива в река Струма.

Реката е с обща дължина от 27 км. и през летните месеци не е много пълноводна, но през пролетта, когато се топят снеговете количеството на водата може да нарасне многократно.

Санданска Бистрица

Санданска Бистрица, наричана още река Бистрица и Светиврачка Бистрица започва пътя си от Тевно езеро, което е разположено в циркуса Белемето в Северната част на Пирин планина. В самото начало на пътя си реката преминава и събира водите на Малокаменишките езера и се насочва на запад, където в нея се влиза първия ѝ приток река Башлийца. След това прави завой на югозапад, преминава през местността Тремощница, където в нея се вливат другите ѝ притоци – реките Тремощница и Разсланковица. Малко след това Санданска Бистрица слиза при град Сандански и се влива в река Струма.

Водопади в Пирин планина

Реката е с дължина от 33 км. и е една от най-красивите реки в Пирин. В горната ѝ част се намира един от най-големите пирински водопади – Попинлъшкият водопад, водите на който падат от 15 метра височина.

По поречието на Санданска Бистрица се намират популярните курортни местности Попина Лъка и Тремощница, до където можете да стигнете и с автомобил. В близост до Попинлъшкият водопад се намира и хижа Яне Сандански, което превръща поречието на реката в едно страхотно място за разходки, туристически походи и място за организиране на излети и пикници сред красотата на Пирин планина.

Мелнишка река

Мелнишка река е образувана от сливането на две реки – Сугарвеската и Доленската река. За начало на реката се счита десния ѝ приток – Доленската река, която извира под връх Кельо в Северната част на Пирин. Малко над град Мелник Доленската река среща Сугаревската и двете реки образуват Мелнишката река. Реката е с дължина от 30 км. и по време на целия си път до вливането си в Струма тече в посока юг – югозапад.

Благодарение на Мелнишката река са се образували и красивите Мелнишки пирамиди, на които се дивим днес. През лятото водите на реката често се губят под земята, но по време на дъждове или по време на снеготопене нивото на Мелнишка река може да се повиши драстично, което я прави доста опасна.

Реката преминава край Мелник, продължава към село Зорница, навлиза в Петричко – Санданската котловина, завива на юг и се влива на около 2 км. от село Марикостиново в река Струма.

Река Струма

Река Струма е с дължина от 415,2 км., като 290 км. са на територията на страната ни, което я нарежда на шесто място по дължина сред българските реки. Реката извира на около 250 м. под връх Черни връх във Витоша, преминава през Пернишката котловина, навлиза в Чардакския пролом, след това навлиза в Радомирската котловина и в Кюстендилската котловина, преминава през Скринския пролом, при Бобошево излиза от пролома и навлиза в Дупнишката котловина. До преминаването си на гръцка територия реката преминава през още много проломи и долини, навлиза в Рила, Пирин и Славянка.